Payday loans

Tendering

Guidelines applicable to contracting Offers   pdf_button

argaiv1490

 

Offers

Date: 01/03/2012
Resolució contractació SEDESTACTIV pdf_button
Tile: Contractació de serveis administratius pel projecte SEDESTACTIV

Contracte projecte SEDESTACTIV pdf_button
 Deadline: 15/03/2012

 State: Adjudicada

 Maximum budget: 21.000 € 


Data: 04/11/2011
Anunci Adjudicació pdf_button
Títol: Contractació de serveis d'investigació relacionats amb l'explotació de les dades de la història clínica informatitzada de l'atenció primària de l'ICS

Anunci Formalització pdf_button
 Deadline: 15/11/2011
Anunci Subsanació: Exp. 01/2011 pdf_button
  State: Adjudicada
Fe d'errades: Quadre de característiques pdf_button
 Maximum budget: 75.000 € 
Plec de clàusules administratives particulars pdf_button
 
Prescripcions tècniques pdf_button
 
Quadre de característiques pdf_button


Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)