Payday loans

Els investigadors que tenen una persona de referència de la Unitat del Teleform a la USR, s’han de dirigir a elles per a qualsevol proposta de qüestionari a realitzar amb el Teleform.

Es recomanable que facin una reunió de treball prèvia (fase 0) on el referent de la Unitat del Teleform de la USR assessori a l’investigador sobre el millor disseny de les preguntes a formular a fi d’optimitzar al màxim la utilització del Teleform.

En aquesta reunió cal definir, si no ens ve ja donat per l’investigador, el nom de les variables i el valor de cada categoria per poder dissenyar la Base de Dades.

argaiv1490


Si no hi ha cap persona de referència a la USR, l’investigador es posarà en contacte directament amb l’Anna Moleras.
En el cas d’assajos o observacionals pertanyents al CAIBER, el contacte serà l’Helena Pera.

Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)