Payday loans

Presentació

Presentació

argaiv1490

El Teleform és un software per a la lectura de qüestionaris. Ens permet llegir els qüestionaris a través d’un escàner i bolcar les dades directament a una base de dades. Com funciona?

- Fase 0 o prèvia: Quan ens arriba una proposta de qüestionari, cal revisar juntament amb el responsable del qüestionari o l’IP del projecte, que els camps s’adaptin al tipus de preguntes del Teleform, fer algun suggeriment de millora, revisar la definició i el valor dels camps, etc. En el cas dels CRD també cal revisar que no hi falti cap pregunta.

- Fase 1: Disseny. Un cop ja tenim la proposta definitiva del qüestionari, cal fer-ne el disseny en el format específic del Teleform. Si no, després el sistema de lectura no ho reconeixerà. En aquesta fase, abans de donar el disseny per definitiu, és molt recomanable fer sempre una prova pilot del qüestionari en el que es proven uns pocs qüestionaris per acabar de validar que el disseny i la base de dades resultant són els correctes.

- Fase 2: Un cop estan les dades recollides ja es pot passar a la seva lectura i validació. Aquests dos processos es fan alhora.


Objectius

Objectius

  • Oferir un equipament a les USR i investigadors que faciliti la lectura de qüestionaris.
  • Donar assessorament i suport als projectes que vulguin utilitzar aquest sistema de lectura.
  • Crear una biblioteca de qüestionaris disponible per a tots els investigadors de l’IDIAP.

Membres

Membres

Anna Moleras - Direcció Científica (Coordinadora)
Oleguer Plana - UEM
Helena Pera  - UEM
Laura Prats - Direcció Científica
Anna Ferré - USR Barcelona
Laura Muñoz - USR Metropolitana Nord - Maresme
Josep M. Manresa - USR Metropolitana Nord - Vallès
Anna Capmany - USR Metropolitana Sud
Ruth Martí - USR Girona

Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)