Payday loans

Presentació CAIBER - UCICEC Jordi Gol


Presentació

Presentació

argaiv1490

CAIBER és una estructura estable amb personalitat jurídica pròpia. Això és, una corporació amb la forma jurídica de consorci públic estatal, òrgan instrumental de l’Institut de Salut Carlos III (Ministeri de Ciència i Innovació), la finalitat del qual és promoure la salut i benestar dels ciutadans, gràcies a la generació del coneixement rellevant que pugui ajudar a millorar la pràctica clínica i les politiques sanitàries, a través de la implementació d’Assajos Clínics Cooperatius i contribuint a la translació del coneixement generat a la pràctica clínica diària.

CAIBER neix amb el propòsit ferm de facilitar, promoure, coordinar i assegurar la realització a l’Estat Espanyol i amb lideratge a Europa, d’una investigació clínica orientada al pacient que reuneixi els estàndards més alts de qualitat i excel•lència, realitzada en el temps precís, amb els recursos precisos i que aporti valor a la societat en el seu conjunt, al sistema sanitari i, essencialment, a cada pacient individualment.

CAIBER com a Estructura Estable d’Investigació en Xarxa suposa, per tant, una gran oportunitat per poder dur a terme projectes que serien impossibles de realitzar per grups individuals.

L’UCICAC Jordi Gol és una de les 40 Unitats Centrals d’Investigació Clínica en Assajos Clínics que composen el CAIBER. Aquests unitats estan distribuïdes en centres amb excel•lència investigadora de 16 Comunitats Autònomes i coordinades per la Unitat Central del CAIBER (UCCA), situada en la seu central del CAIBER a l’Institut de Salut Carlos III.

Les UCICAC i la UCCA donen suport operatiu als grups d’investigació clínica dels seus centres respectius en la realització d’assajos clínics cooperatius, facilitant les seves tasques investigadores i assumint totes les funcions que requereix la implementació d’un assaig clínic.


Objectius

Objectius

Els objectius generals estratègics del CAIBER són els següents:

 • Potenciar el desenvolupament de programes d’investigació clínica i en assajos clínics generats internament i realitzats en xarxa, especialment aquells que manquen d’un interès comercial, preventius, diagnòstics, terapèutics i de serveis.
 • Garantir la màxima excel•lència, efectivitat i eficiència en els programes d’investigació clínica generats internament o ens que participi.
 • Col•laborar amb altres agents fonamentals en la investigació clínica, tant amb interès comercial (indústria farmacèutica) com no comercial (universitats, grups estables d’investigació cooperativa) en el desenvolupament i implementació d’assajos clínics de la major rellevància científica.
 • Promoure la generació i/o participació del CAIBER en activitats d’investigació clínica internacional i, especialment, de les incloses en els Programes Marc europeus I+D+I (ECRIN).
 • Afavorir la competitivitat de l’Estat espanyol i Europa en la implementació d’assajos clínics.
 • Promoure la transferència dels resultats dels processos d’investigació clínica en la pràctica clínica.
 • Exercir un paper de lideratge en la xarxa de Xarxes d’Investigació Clínica Europea (ECRIN) i organismes europeus o altres organitzacions públiques/privades d’àmbit europeu (OCDE-GSF, European Science Foundation, IMI) o mundial.

Membres

Estructura y membres

 • Rosa Morros, cap i coordinadora.
 • Helena Pera, monitorització assajos clínics.
 • Oleguer Plana, bioestadístic i data manager.
 • Josep Maria Manresa, suport metodològic, bioestadístic i data manager.
 • Tània Miralles, administració de gestió i gestió econòmica.
 • Pau Moreno, administració de gestió, gestió econòmica i administració d’assajos clínics.
 • Ernest Vinyoles, gestió d’assajos clínics.
 • Úrsula Belén Flix, infermera assajos clínics.

Unitats de Suport a la Realització d’Assajos Clínics:

USAC Santa Coloma
Cristina Vedia, coordinadora.

USAC Mataró
Pere Toran, coordinador.

Costa de Ponent
Sonia Sarret, coordinadora.

Passeig Sant Joan
Carlos Martin, coordinador.

Ciutat Badia
Lucas Menguado, coordinador.

Passeig Maragall
Albert Boada, coordinador.

Lleida
XX

Costa Ponent II
XX


Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)