Fem recerca per la salut de les persones

        GIR

Direcció

Concepcio Violan directora org 900x400 IDIAPJGol

Directora:

La Dra. Concepció Violán Fors, es va llicenciar en Medicina a Barcelona, l'any 1984 i es va doctorar a la Universitat de Múrcia el 1992, és especialista en Medicina Familiar i Comunitària, màster en Salut Pública. Després de treballar 4 anys com a metge assistencial, dos anys com a tècnic de salut pública va treballar durant 15 anys en diversos càrrecs de gestió en el sistema públic de salut espanyol i català. Múrcia (1989-1991), Madrid (1992-1996) i Barcelona (1996-1999), va iniciar la seva feina actual com a investigadora i directora de l'Institut d'Investigació d'Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP) (www.idiapjgol.org) l'any 2004.

Les seves línies d'investigació se centren en la recerca de serveis. Aquesta àrea de recerca té com a objectiu ajudar a la presa de decisions en l'atenció sanitària, ajudant a millorar la pràctica clínica i el funcionament del sistema sanitari per oferir una recerca de qualitat.

Treballa en equip amb un grup pluridisciplinari de metges de família epidemiòlegs, bio-estadístics, economistes, psicòlegs, infermeres, fisioterapeutes, farmacèutics que s'han associat per abordar conjuntament l'avaluació dels serveis d'atenció primària. Participa en el grup GRenSSAP Cataluña acreditat per l'Instituto de Salud Carlos III (RD16/007/0001) i per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1242).

La Dra. Violán té una extensa experiència en la direcció d'equips de recerca i en la coordinació de projectes de recerca en el seu paper de directora de l'IDIAP i com a investigadora.
Ha estat membre del Consell Assessor de la revista Formació Mèdica Continuada en Atenció Primària (FMC). Des de gener de 1993 fins a 2010. En l'actualitat és revisora de diverses publicacions (GRup Biomed Central Public Health) entre d'altres i membre del consell editor del Journal of Comorbidity.

Ha estat membre de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Familiar i Comunitària des de 1988 fins a 1991.

Ha participat en el comitè científic i organitzador de nombrosos congressos, jornades i actes científics de recerca.

Les principals línies actuals d'investigació són dos: Línia 1: Sistemes d'informació i registre per a la millora de la gestió i pràctica clínica de l'Atenció Primària a partir de la informació proporcionada pel Sistema Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció (SIDIAP). Línia 2: Estudi epidemiològic de la multi i comorbiditat en especial els mètodes estadístics i informàtics per l'anàlisi de patrons de multimorbiditat.

Té una àmplia experiència en la direcció d'equips d'investigació i la coordinació de projectes d'investigació. Ha participat en més de 20 projectes competitius, sent investigador principal en 8 projectes. És autora de més 50 publicacions indexades.