Payday loans

Unitat Estudi Medicament


Presentació

argaiv1490

Presentació

L’Unitat d’Estudi del Medicament és una àrea transversal que pot interactuar amb altres àrees de l’IDIAP i investigadors. S'encarrega del disseny, coordinació i monitorització de la recerca amb medicaments.

Les prinicpals tasques que desenvolupa la UEM són les següents:

 • Assajos clínics independents: suport legislatiu i administratiu, suport metodològic, suport estadístic i de gestió de dades, farmacovigilància, monitorització i gestió de la medicació. La UEM forma part de la plataforma SCREN (Spanich Clinical Research Network
 • Suport en la gestió global dels assaigs clínics no independents.
 • CEI: nous circuits segons el RD 1090/2015, supervisió, secretaria tècnica i administrativa, avaluació
 • Estudis observacionals (farmacoepidemiologia i farmacovigilància, estudis PASS requerits pels plans de gestió de riscos de l’EMA) amb SIDIAP: comitè científic SIDIAP, suport tècnic, metodològic, estadístic i científic
 • Desenvolupament d’altres projectes de recerca amb medicaments 


Membres

Membres

 • Rosa Morros Pedrós, coordinadora.
 • Pau Moreno Nogué, suport administatiu i secretaria del CEIm
 • Helena Pera Pujadas, monitoria i coordinadora d'assaigs
 • Ana García Sangenís, monitoria i coordinadora d'assaigs
 • Maria Giner Soriano, suport científic i metodològic
 • Bodgam Vlacho, monitor
 • Jordi Cortés Martínez, Bioestadístic
 • Ainhoa Gómez Lumbreras, responsable de farmacovigilancia

 

SCREN

SCREN

SCReN (Spanish Clinical Research Network)  és una estructura de suport a la recerca clínica, sobretot a assajos clínics multicèntrics. Esta formada per 29 unitats de investigació (UICECs – Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos) de 11 comunitats autònomess.

Els objectius d’aquesta plataforma son aconseguir un nivell avançat de competència tècnica dels processos relacionats amb el desenvolupament i gestió de la recerca clínica, garantir el compliment de requeriments legals i la competència dels investigadors participants en estudis de la plataforma sobre aspectes metodològics i BPC entre d’altres.

Membres de l'SCReN

 • Rosa Morros Pedrós, coordinadora
 • Helena Pera Pujadas, monitoria i coordinadora d'assaigs
 • Jordi Cortés Martínez, Bioestadístic
 • Ainhoa Gómez Lumbreras, responsable de farmacovigilancia


Tornar al Organigrama

Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)