Payday loans
There are no translations available.

Publicacions: Proposta afiliació

argaiv1490

Introducció i objectius

Criteris generals

En els informes o qualsevol altre escrit hi han de constar tots els autors i el seu lloc de treball.

La correcta assignació del lloc de treball afavoreix la visibilitat dels centres i institucions dins la comunitat científica internacional, així com la fiabilitat d’indicadors bibliomètrics sobre productivitat,impacte, ranking, etc.. de països, regions i institucions.

Les afiliacions en general incorporen la institució seguit de la ciutat i el país. Tot separat per comes, no per punts.

Es recomana incloure el nom del centre en l’idioma original. Incloure el nom traduit a l’anglès és una pràctica comú entre alguns investigadors per facilitar la visibilitat internacional del centre. No obstant, només es podria incloure el nom en anglès si el centre té un nom normalitzat prèviament acceptat per la institució i sempre acompanyat de les sigles corresponents al nom del centre en la llengua original (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Català de la Salut es posaran en català). En el cas de revistes estrangeres, el país es posarà com Spain.

Un autor pot tenir més d’una afiliació.

En el primer autor és molt important l’afiliació, ja que la majoria d’informes bibliomètrics es basen en l’afiliació del primer autor (com per exemple el pubmed).

Tots els que tinguin la targeta esfera Universitat Autònoma de Barcelona (és a dir el niu) han de fer constar l’afiliació Universitat Autònoma de Barcelona.

Les xarxes com la REDIAPP van a agraïments.


Objectiu

  Proporcionar a l’IDIAP, a l’ICS i a les entitats relacionades, criteris per posar adequadament l’afiliació de l’autor en les diverses publicacions que es facin.

  Criteris d'afiliació dels autors

  En general, l’afiliació primària dels professionals correspon al seu lloc de treball, després l’institut de recerca sanitària corresponent, la ciutat i el país. Hi poden haver una segona o tercera adscripció (Universitat, etc).

  Si un professional de la seu central de l’IDIAP és autor, s’identificarà l’IDIAP i també en tots aquells que tinguin la targeta esfera UAB (és a dir niu), es posarà la UAB com a segona afiliació:
    1Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona, Spain.
  2Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain.
  Si es tracta d’un professional de les USR es farà constar:
    1Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Mataró, Spain.

  Com en el cas anterior els professionals de les USR que tinguin també el niu, faran constar com a segona afiliació la UAB:
  2Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain.
  Pel personal d’atenció primària de l’ICS, es posarà lloc de treball o UP, Direcció d’Atenció Primària i ICS (no es posa la SAP a menys que la SAP sigui la pròpia unitat productiva). Es recomana a tots els centres d’atenció primària de l’ICS que posin la doble afiliació fent constar l’IDIAP/USR-IDIAP. L’ICS va crear l’IDIAP perquè gestionés, donés suport i assessorament a tot el tema de recerca en l’àmbit de primària i per aquest fet es creu important posar la doble afiliació.
  Exemples:
    1Centre d’Atenció Primària ……. Gerència d’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat, Institut Català de la Salut, Barcelona, Spain.
  ...
  1Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva Gironès – Pla de l’Estany, Direcció d’Atenció Primària....Institut Català de la Salut, Girona, Spain.
  (BCN: és Gerència d’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat, la resta de Catalunya són Direccions no àmbits)

  2Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona, Spain.
    Doble afilciació amb USR: si hi ha un professional vinculat amb les USR del seu territori (alliberats, temps parcial, etc…) es farà constar el centre i la USR i aleshores ja no cal posar l’IDIAP com a segona afiliació ja que la USR ja incorpora el nom, com per exemple:
    1Centre d’Atenció Primària ……. Direcció d’Atenció Primària ….. Institut Català de la Salut, ….., Spain.
  2Unitat de Suport a la Recerca …. Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol ,…, Spain.
  Casos especials: personal cedit per l’ICS a l’IDIAP Jordi Gol. En casos com aquests caldrà posar les dues institucions:
    1Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona, Spain.
  2Institut Català de la Salut, ….., Spain.
  En cas d’hospital universitari es podria també citar:
    1Departament …. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, Spain
  Existeixen casos especials de personal que són co·laboradors, professors associats, etc… d’altres universitats. En aquest cas no es posaria la UAB sinó la universitat a la qual està duent la seva tasca de docència, etc…
  El CIBER i el CAIBER ja dóna les seves pautes d’afiliació.

   

  Referències

  Pàgina web Dexeus:
  http://www.dexeus.com/es_ES/default.aspx

  Pàgina web Guttmann:
  http://www.guttmann.com/

  Pàgina web H. Vall Hebron:
  http://www.vhebron.net/

  Institut Català de la Salut. Generalitat de Catalunya:
  http://www.gencat.cat/temes/cat/salut.htm

  Pàgina web UAB:
  http://www.uab.es/

  Departament linguístic de l'Institut Català de la Salut
   

  Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas:
  http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf

  Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)