Payday loans

Cercador de revistes

 

argaiv1490

Revistes de lliure accés

Revistes de lliure Accés

BIOmed Central
http://www.biomedcentral.com
Publicació online lliure d’articles científics en totes les àreas de recerca mèdica i biològica. Com a la majoria de revistes pots veure el sumari.

Cochrane
http://www.cochrane.es
La Col.laboració Cochrane és una organització internacional, independent i sense ànim de lucre, establerta en el Regne Unit. El seu principal objectiu és assegurar que existeixi informació sobre els efectes de les intervencions sanitàries realitzada de forma rigurosa i periòdicament actualitzada i disponible fàcilment per a tothom. Per això, produeix i dóna a conèixer revisions sistemàtiques d’intervencions sanitàries i promou la cerca d’evidències en forma d’assaig clínic i altres estudis confiables que estudien els efectes de les intervencions. Les revisions es publiquen periòdicament de forma electrònica mitjançant The Cochrane Library –anglès- i La Biblioteca Cochrane Plus – espanyol-.

Cuidatge
http://teledoc.urv.es/cuidatge/
Base de dades d’infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. Recull els articles de les revistes a la biblioteca de l’Escola Universitària d’Infermeria.

Fisterra
http://www.fisterra.com/
Guies clíniques pràtiques i enllaços a recursos útils en Atenció Primària.

FreeMedical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/
Útil per saber les revistes que tenen accés restringit o no i permet crear alertes.

IME:Índice Médico Español
http://factorrn.wordpress.com/2009/09/25/ime-index-medico-espanol/
És una base de dades que conté els resums de 494 publicacions periòdiques editades a Espanya en l’àrea de medicina i infermeria.

Monografías y boletines a texto completo
http://bvs.isciii.es/E/mono_tem.php#
Llistat de monografies i butlletins d’accés obert i text complert que depenen de la Biblioteca Virtual en Salud. Els recursos es classifiquen en matèries: ciències de la informació, malalties rares, infermeria, epdiemiologia, etc.

PubMEd Central
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 

SciELO España
http://scielo.isciii.es/scielo.php
Es tracta d’una biblioteca virtual formada per una colecció de revistes científiques espanyoles de ciències de la salut seleccionades d’acord a uns criteris de qualitat preestablerts.

Scirus
http://www.scirus.com/
És l’eina de recerca científica més exhaustiva que existeix. Conté uns 410 milions d’ìtems científics que permet als investigadors no només trobar sumaris de revistes sinó també homepages de científics, cursos, material per imprimir, patents i informació sobre webs.

Teseo
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
Bases de dades de tesis doctoral. Per veure la tesi completa t’has de registrar, sols dóna informació general i resum.

Revistes d'accés Restringit

Revistes d'accés Restingit

EMBASE
http://www.embase.com/
Amb més de 23 milions de registres indexats i més de 7.500 revistes científiques actuals, la gran majoria avaluades per experts, Embase ofereix amb rapidesa i precisió les respostes biomèdiques que busca.

ISI Web of Knowledge
http://www.accesowok.fecyt.es/
És la primera plataforma científica sobre informació en ciències, ciències socials, arts i humanitats.

SCOPUS
http://www.scopus.com/home.url/
Es tracta d’una base de dades bibliogràfica de resums i cites d’articles de revistes científiques en les àreas de ciències, tecnologia, medicina, ciències socials, arts i humanitats. Les búsquedes de Scopus incorporen webs, patents, perfils d’autors, referències i detalls sobre el nº de cites que ha rebut cada document publicat. També permet crear alertes.

Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)