Payday loans

Pòsters Presentats

Títol del Pòster
argaiv1937
Autors
Anàlisi de cost-efectivitat d'un programa estratègic dirigit a la prevenció de la diabtetes mellitus tipus 2 en l'atenció primària. Estudi PREDICE Ramon Sagarra Àlamo, Bernardo Costa Pinel, Juan Josep Cabré Vila, Francesc Barrio Torrell, Xavier Cos Claramunt i Grup investigador DE-PLAN-CAT/PreDiGen.cat/PREDICE (IDIAP Jordi Gol).
Autoestima, resilència i risc suïcida en professionals d'infermeria d'atenció primparia Montserrat Maynegre Santaulària, Meritxell Pérez Bartolomé, Joaquín Tomás Sábado, Carmen Sánchez López, Roser Quinta Barbero, Marta Alsina Rodríguez
Avaluació econòmica de tres estratègies per augmentar la participació en un programa poblacional de CRIbat de Càncer de Cèrvix al V. Oc (Estudi CRICERVA) Acera Pérez, Amèlia; Bonet Simó, Josep Mª; Hidalgo Valls, Pablo; Rodríguez Martínez, Anna; Soteras Guasch, Pilar; Trapero Bertran, Marta
Caigudes en població anciana comunitària: característiques epidemiològiques i utilitat clínica dels tests d'equilibri i marxa Timed Up and Go (TU&G) i Tinetti Mª Mercè Jiménez González, Juan José Montero Alia, Mar Rodríguez Alvarez, Elena Zurilla Leonarte,  Guillem Pera, Ramon Miralles Basseda
Capacitat diagnòstica de la síndrome metabòlica segons els diferents criteris  existents en l’esteatosi hepàtica no alcohòlica Llorenç Caballería Rovira, Guillem Pera Blanco, Mª Antònia Auladell Llorens, Pere Torán Monserrat , Laura Muñoz Ortiz i Lluís Rodríguez González
Cluster randomised trial for smoking cessation with intensive advice in diabetic patients in primary care of health. ITADI Study
Santiago Perez, Lydia Roig, Carlos Martín, Gemma Prieto, Mamta Advani i  Angelina Armengol
Consumo de grasas trans en població escolar Elena Zurilla Leonarte, Maria Ana Giraudo Stabio, Támara Jimenez Pascua, Juan José Montero Alia, Mª Mar Rodriguez alvarez, Laura Muñoz Ortiz
Cribatge de fons d'ull en càmera no midriàtica Elisabet Ferrer Casas i Montserrat Moncusí Mendoza
Cribratge dels Trastorns de la Conducta Alimentaria  entre escolars adolescents Gemma Flores Mateo, Edurne Zabaleta del Olmo, Teresa Rodríguez Blanco, Victoria Arija Val, Bonaventura Bolíbar Ribas i Mònica Monteagudo Zaragoza
Derivació a un programa de promoció d’activitat física (ppaf) des dels centres d’atenció primària: crea adherència a curt termini? Assaig clínic aleatori controlat Carme Martin Borràs, Maria Giné Garriga, Anna Puig Ribera, Carlos Martin Cantera, Agustí Guiu Viaplana, Mercè Solà Gonfaus, Eulàlia Duran Bellido, i grup PPAF.
Efecte del consum de fruits secs en la malaltia coronària: Un metaanàlisi d’estudis observacionals David Rojas Rueda, Gemma Flores Mateo, Victoria Arija Val, Carmina Poblet, Nuria Martín i Josep Basora Gallisa
Efectivitat  d’una  intervenció grupal psicoeducativa en pacients amb depressió lleu/moderada en atenció primaria Mª Antonia Campo Osaba; José Luís del Val García; Antonia Raya Tena; Amparo Escudero Soler; Teresa Romero Pina; Rocío Casañas Sánchez
Eficàcia comparativa de dues intervencions del metge de família per l’abandó del consum crònic de benzodiacepines Ferran Bejarano Romero, Josep Basora Gallisa, Josep Lluís Piñol Moreso, Sílvia Folch Pujol, Marta Mengual Miralles
Elaboració i validació d’un qüestionari autoadministrat per l’avaluació de la ingesta d’aliments en adults i adolescents Victoria Arija Val, Inmaculda Trinidad, Gemma Flores Mateo, Carmina Poblet, Nuria Martín, Manuel Pérez Bauer i Josep Basora Gallisa
Els nivells de risc per patir una Lesió per Trànsit en Atenció Primària: resultats inicials de l'estudi de la cohort LESIONAT Martin Cantera,Carlos; Prieto Alhambra, Daniel;Vilella Terricabras, Enric; Bel Serra, Jordi; Martorell Solé , Elisabeth; Birules Pons, Marti; Casas More, Ramon; Valiente Hernandez, Susana; Del Val Garcia, Jose Luis, Briones Carrió, Elena i Grup LESIONAT
Estat nutricional de iode en la població gestant de catalunya: estudi sobre hàbits higiènics - dietètics i iodúries. Resultats preliminars Mª Teresa Torres Costa, Lluís Vila Ballester, Lidia Francés Ribera, Gemma Falguera Puig, Josep Mª Manresa Dominguez, Gemma Prieto del Amo 
Estudi observacional, prospectiu i multicèntric, per comparar l’eficàcia de 3 estratègies de detecció de la infecció oculta per el virus de l’Hepatitis C Lluís Rodríguez González, Llorenç Caballería Rovira, Pere Torán Monserrat, Guillem Pera Blanco, Miriam Sabat Mir i Miquel Bruguera Cortada
Estudi per conèixer l’impacte de l’amiant a Catalunya - amiant.cat Abós-Herràndiz R; Rosell M; Krier I; Garcia I; Tarrés J, Martinez X,  Cantarell G, Orriols R; Gallego M
Factors socials en l’etiologia de la malaltia cardiovascular: una revisió sistemàtica Sebastián Vignoli Carradori, Elena Ruiz López, Roser Cuadros Margarit, Inés Lozano Arroyo, Gemma Flores Mateo i  María José García Robles
Grau de distrés, somatitzacions i creences sobre salut i malaltia en pacients immigrants a les consultes d’atenció primària de Catalunya Jordi Cebrià Andreu, Pere Torán Monserrat, Esther Limón Ramírez, Josep Espinasa Rifà, Laura Muñoz Ortiz i Guillem Pera  Blanco
Impacte d’un programa d’intercanvi terapèutic consensuat entre nivells assistencials Isabel Rosich Martí, Alejandro Allepuz Palau, Glòria Alba  Aranda, Núria Benages Bernadó, Rosa Tomàs Puig, i Teresa Arranz Castella
Índex turmell braç: una eina de millora per calcular el risc cardiovascular Mª Teresa Alzamora Sas, Rosa Forés Raurell, José Miguel Baena Díez, Guillem Pera Blanco, Pere Torán Monserrat i Marta Sorribes Capdevila
Irrigació versus aspiració: comparant  tècniques per l’extracció de taps de cera a l’atenció primària Paula Carbó de Puig, Marta Ferrer Romaguera, Montse Folch Carreras, Gemma Garcia Corral,  Juli Griñon Toledo, Anna Julià Camps i Marta Brugués Martínez
Justificació i disseny d’un programa d’exercici físic en insuficiencia cardiaca a l’atenció primària. Estudi EFICAR Mª Mar Domingo Teixidor,  Carlos Martín Cantera, Esther Ros Martí, Elena Briones Carrió, Maria Giné Garriga, Magalí Urrea Vegas
La intervenció educativa grupal en alimentació saludable a pares de nens d’un any d’edat ajuda a proporcionar a aquests nens hàbits alimentaris més saludables? Margarita Roset Salla, Joana Ramon Cabot, Jordi Salabarnada Torras, Silvia Bernal de Barbara, Guillem Pera Blanco,Trinitat Escoda Pinyol i Tamara Jimenez Pascua
Malaltia cardiovascular, paràmetres inflamatoris, i síndrome metabòlica. Judit Saumell Boronat, Joan J. Cabré Vila, Bernardo Costa Pinel, Josep Ll. Piñol Moreso, Josep Basora Gallisà, Yolanda Ortega Vila i el Grup d’estudi de la Síndrome Metabòlica de Reus
Millora de la qualitat assistencial en el diagnòstic de malaltia  relacionada amb l’asbest a l’àmbit d’atenció primària del Vallès Occidental Magdalena Rosell Murphy, Rafael  Abós Herràndiz, Josep Tarrés Olivella ,  Isabel García Allas, Ilona Krier Günther i  Xavier Martínez Artés
Perfil de las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo en el Vallès Oriental y características de la misma Guix Llistuella Dolors,  Relat Llavina Joana, Falguera Puig Gemma. Abella Jove Montse, Lopez, Encarna, Crespo Jiménez Nayade, Manresa Domínguez Josep Mª
Prevalença i factors associats a la presència d’esteatosi hepàtica no alcohòlica en població adulta aparentment sana en Atenció Primària Llorenç Caballería Rovira, Guillem Pera Blanco, Mª Antònia Auladell Llorens, Pere Torán Monserrat, Laura Muñoz Ortiz i Lluís Rodríguez González
Proyecto de investigación: evaluación de la efectividad de la vacuna antineumocócica 23-valente para prevenir neumonía y eventos vasculares agudos en la población mayor de 60 años Angel Vila Córcoles, Olga Ochoa Gondar, Cinta de Diego, Elisabet Salsench, Inmaculada Hospital Guardiola, Marià Carulla Arestè
Reducció del risc relatiu de la diabetis tipus 2 després d’una intervenció intensiva durant 2 anys. Estudi DE-PLAN-CAT Francesc Barrio Torrell, Bernardo Costa Pinel, Josep Lluís Piñol Moreso, Ramon Sagarra Alamo, Gemma Castellví Tudó i Grup d’investigació DE-PLAN-CAT/PreDiGen.cat/PREDICE (IDIAP Jordi Gol).
Son necessàries totes les determinacions de la DMO per determinar el nivell de risc absolut de Fractura Osteoporótica en la nostra població? Rafael Azagra Ledesma, Marta Zwart Salmeron, Amada Aguyé Batista,  Victoria Sabater Cintas, Milagros Iglesias Martínez, Silvia Güell Parnau, Daniel Prieto Alhambra, Gloria Encabo Duro, M. Pilar Sancho i  Sergi Ortiz Alinque
Taula de predicció de caigudes a partir de l´anàlisi multivariant dels factors de risc en gent gran comunitària Mª Mercè Jiménez González, Juan José Montero Alia, Mar Rodríguez Alvarez, Elena Zurilla Leonarte,  Guillem Pera i Mª Dolors Jiménez González
Utilitat d’una intervenció telefònica en pacients amb risc vascular Lluïsa Rodríguez Latre, César Asenjo Vázquez, Rosaura Figueras Camós, Mercè Solà Gonfaus, Loli Villena Blázquez
Utilitat del “pneumonia severity index” versus l’escala crb-65 per l’avaluació de severitat dels episodis de pneumònia adquirida a la comunitat en pacients majors de 65 anys Olga Ochoa Gondar, Angel Vila Córcoles, Francisca Ramos Pérez, Manel Jariod Pamias, Elisabet March Domingo i Grup EPIVAC

Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)