Research to improve people's health

        GIR

CRICERVA Study

Un estudi de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol avalua les estratègies per a la captació de dones amb un cribratge incorrecte de càncer de coll uterí, per tal de reduir-ne la incidència i mortalitat. L'estudi parteix de la base que en la situació de cribratge oportunista organitzat, que és el que es dona a Catalunya, només el 41,6 % de les dones tenen un cribratge cervical adequat.

16 October 2017

REGICOR Study

A new study has started with the objective to analyse which factors increase the risk of heart disease and also protection factors. The study is lead by the teams of Dr. Rafel Ramos, researcher at the Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol and the Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), and Drs. Roberto Elosua and Jaume Marrugat of the Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) of Barcelona.

19 July 2017

Validation of a tool to detect the risk of dyslexia

A multidisciplinary team with primary care professionals of the Lleida Regional Management of the ICS, IDIAP Jordi Gol researchers, will collaborate with Dr. Luz Rello, a linguist specialized in the detection and treatment of dyslexia, in the design and development of DytectiveCat, a Catalan app that will help detect this problem that affects reading, spelling and writing.

02 May 2017

PERIS Funds for the IDIAP

The IDIAP Jordi Gol leads 87.5% research projects funded by the Strategic Plan of Research and Innovation in Health in Primary Care and participates in all of them.

"We must find a system to recognize the researcher as a professional" Descarga

17 April 2017

  • 1
  • 2